Rezervasyon
Raffles The Bosphorus - Gizlilik Politikası
Raffles The Bosphorus - Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. ZORLU CENTER OTELCİLİK ŞUBESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi (“Zorlu” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

İşlenen Kişisel Verileri Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verilerin işlenme şartları
 • Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN, Pasaport Bilgileri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Sürücü Belgesi veya Kimlik Bilgileri)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Oda Tercih Bilgileri, Oda Numarası Bilgileri, Uçuş Bilgileri, Otel Varış- Çıkış Saat Bilgileri, Şirket Adına Yapılan Seyahat Bilgileri, Seyahat Acente Bilgileri, Müşteri Talep ve Şikâyet Bilgileri, Araç Bilgileri, Beraber Konaklama Gerçekleştirilen Kişi Bilgisi)

 

 • Otelcilik hizmetleri kapsamında rezervasyonların alınması ve takibi,
 • Rezervasyonlar kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iletişime geçilmesi,
 • Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Satış ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile diğer konaklama gibi hizmetlerin sunumu,
 • Odalarda misafirlerimize sunulan imkanlardan faydalanmanızın sağlanması,
 • Misafirlerimizin özel taleplerine ilişkin hizmetlerimizin sunumu,
 • Restoran, pastane veya ev tekstili ürünleri ile kuru temizleme veya otopark hizmetinin sunumu,
 • Spor salonu hizmetimizden faydalanılması halinde üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Spa, masaj gibi diğer hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması,
 • Müşteri detoks programımız kapsamındaki hizmetlerimizin sunumu,
 • Davet ve etkinlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi,
 • Etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi.

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN, Pasaport Bilgileri)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)
 • Finansal Bilgiler (Kart Bilgileri, Ödeme Bilgileri)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Herhangi Bir Hukuki Uyuşmazlık Yaşanması Halinde Kaydedilen Bilgiler)
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri (ziyaretçi giriş – çıkış bilgileri, CCTV kamera kayıtları)
 • Şirket içi raporlamaların gerçekleştirilmesi;
 • Şirketimiz yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirketimizin denetim, teftiş veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Şirketimizin hukuki faaliyetlerinin planlanması veya icrası;
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Kişisel bilgilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması;
 • Hukuki süreçlerin takip edilmesi ile yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 • Açık Rıza Gerektiren Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde işleyebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileri Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verilerin işlenme şartları
 • Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN, Pasaport Bilgileri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Sürücü Belgesi veya Kimlik Bilgileri)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)
 • Pazarlama Bilgileri (Anket Bilgiler, Hizmet Geçmişi Bilgileri)
 • Size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi ve bu kapsamda verileriniz SMS, E-mail gibi hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılması.
 • Veri sahibi ilgili kişinin açık rızası

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

 • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda finansal kuruluşlar,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri misafirlerimize ulaştırmak kapsamında Şirketimiz nam ve hesabına aracılık faaliyetleri gerçekleştirilen acenteler,
 • Seyahatinizin düzenlenmesine aracılık eden kişi ve kurumlar (grup seyahat organizatörleri, çalışmakta olduğunuz şirketler, iş ortaklarımız)
 • Denetim, vergi danışmanlığı ile hukuk işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimize hizmet sunmakta olan Zorlu Holding Anonim Şirketi,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren özel kurum veya kuruluşlar (bağımsız denetim şirketleri, noterler veya arabulucular)
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla bizimle temas kuracağınız,

Elektronik ortamda gerçekleştirmiş olduğunuz rezervasyonlar doğrultusunda Raffles Hotel & Resort İstanbul internet sitesi ve diğer acenteler aracılığı ile gerçekleştirilen rezervasyonlarda ilgili iş ortaklarımız, e-posta, iletişim merkezi/telefon;

Fiziki ortamda rezervasyon için kullanılan konaklama kartı, konaklamanız veya diğer hizmetlerimizden faydalanmanız sırasında yüz yüze gerçekleştirilen işlemler, spor salonu, restoran, spa ile otopark ve kanalları üzerinden işbu metnin ikinci maddesinde belirtilen hukuki şartlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.rafflesistanbul.com/wp-content/uploads/sites/147/2022/03/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu_24022022_RIS.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. ZORLU CENTER OTELCİLİK ŞUBESİ

 

Kişisel verilerinizin Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi  tarafından kişisel verilerinizin size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, kampanyaların, reklamların veya yeni ürün/hizmet duyurularının gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesini ve ilgili amaçlar doğrultusunda belirtmiş olduğunuz iletişim bilgileriniz ile sizlerle iletişime geçilmesini kabul ediyor musunuz?

 

Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum

 

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza

 

 

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. ZORLU CENTER OTELCİLİK ŞUBESİ

Kişisel verilerinizin Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi tarafından sizlere aşağıda yer alan hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla  Raffles Hotel & Resort’un bağlı olduğu Accor Grubu’nun ana şirketi konumundaki, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France adresinde kayıtlı Accor SA şirketine aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

·         Accor SA, Accor markası altında işletilen otellerdeki konaklamalarınızın düzenlenmesi için gereken verileri toplayan ve ilgili otellere ileten merkezi rezervasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede Accor markası altında işletilen otellerde konaklayan müşterilerin takibi sağlanmakta, müşterilere sunulan özel hizmetlerin sunulmasına olanak tanınmakta ve Accor SA müşterilerine sunulan avantajlar kapsamında pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Detaylı veri işleme amaçlarına https://all.accor.com/security-certificate/index.tr.shtml?utm_medium=accor_brands_websites&utm_source=raffles&utm_campaign=raffles linki aracılığı ile erişebilirsiniz.

 

 

Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum

 

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza