Rezervasyon
Raffles The Bosphorus - Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

RAFFLES İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Ağırlama endüstrisinde küresel bir lider olarak Accor, çevresel ayak izini azaltmayı ve topluluk gelişimini desteklemeyi amaçlayan çeşitli sürdürülebilirlik inisiyatifleri uygulamıştır. Accor’un sürdürülebilirlik konusundaki temel stratejisi olan Planet 21 Programı dört temel konuya değinir, bunlar: personel ile birliktelik kurmak, müşterileri karar alma süreçlerine dahil etmek, iş ortakları ile birlikte yenilikler yapmak ve yerel topluluklarla çalışmak. Bunlarla birlikte Planet 21 programı, tüm Accor otellerinde enerji tüketimini, atık oluşumunu ve su tüketimini azaltmaya odaklanır.

Raffles İstanbul, Accor ailesinin ve Planet 21 programının bir üyesi olarak bu ilkeleri benimsiyor ve hepimiz için daha iyi bir çevre yaratmak için atık yönetimi, sosyo kültürel çeşitlilik, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda aksiyonlar alıyoruz.
Sürdürülebilirlik ve çevre koruma bizim için önemlidir. Tüm operasyonlarımızda çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Plastik pipetlerin ve diğer biyolojik olarak parçalanamayan malzemelerin kullanımını ortadan kaldırarak çevresel etkiyi azaltmak için çalışırken aynı zamanda konuklara ziyaretleri sırasında karbon ayak izlerini düşürmeleri için yöntemler sunuyoruz.

Tedarikçilerimizle etkin satın alma olanakları geliştirmek için çalışıyor ve satın alma sürecinin getirdiği çevresel etkileri azaltmaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Turizm Ne Demek?

Sürdürülebilirlik; mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan; misafirlerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan bir yaklaşımdır.​ Turizm’de Sürdürülebilirlik ise aşağıda yer alan konuları kapsar:​

  • Sürdürülebilir Yönetim​
  • Sosyo-ekonomik Etkiler​
  • Kültürel Etkiler​
  • Çevresel Etkiler (kaynakların tüketimi, kirliliği azaltma, biyo-çeşitliliği ve çevreyi koruma) ​

GSTC ve Sürdürülebilir Turizm Programı

Sürdürülebilir Turizm Programı, turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir.​ Dünya’da GSTC ile hükümet nezdinde geliştirilen ilk program olup 42 kriterden oluşmaktadır.